Miloš Kirchner

Fotograf - Miloš Kirchner

Podstatnou část svého života prožil fotograf Miloš Kirchner v Jablonci nad Nisou
a jeho osudem se staly Jizerské hory - fotografoval je více než dvacet let a byly
pro něj srdeční záležitostí. Poslední roky jeho pozornost upoutal i Český ráj
a tam rovněž vznikly úchvatné snímky stejně jako v Jizerkách.

Ke snímání záběrů používal Miloš Kirchner klasickou středoformátovou profesionální fototechniku PENTAX 67 včetně pevných objektivů a také profesionální digitální zrcadlovku Nikon D700. Přírodu fotografoval i mistrovskou velkoformátovou kamerou značky LINHOF TECHNIKA.

Miloš Kirchner kromě krajiny, která byla jeho doménou, fotografoval na zakázku: architekturu, interiéry, exteriéty, módní přehlídky, svatby a technickou fotografii.

Byl držitelem certifikátu umělecké a profesionální kvality a prestižního titulu
QEP (Qualified European Photographer), které mu v roce 2006 udělila
Evropská mezinárodní federace profesionálních fotografů (FEP) v Bruselu.
Byl členem Asociace profesionálních fotografů ČR a Euroregionálního sdružení fotografů KONTAKT v Euroregionu NISA od roku 2000.
Podílel se na 20 zahraničních společných výstavách.
A v letech 1998 - 2010 realizoval 15 samostatných fotografických výstav.

Miloš Kirchner sám o sobě a Jizerských horách

"Nesmírně rád se toulám touto nádhernou krajinou, jež v sobě skrývá rozlehlé bučiny, nehostinná a přitom tajemná rašeliniště, divoké horské potoky s jejich kaskádami a vodopády padajícími z úbočí nebetyčných severních vrcholků hor.
Jsem si vědom, že nám životní síla byla dána jen na chvíli a proto se každý den snažím využít co nejlépe. Cítím, že se musím podělit s ostatními o to vše, co vidím, vnímám a nacházím v úchvatné kráse přírody.
Při fotografování se především snažím najít záběr, který bude něčím zajímavý a neobvyklý, bude mít svou vlastní a neopakovatelnou atmosféru a na první pohled zaujme... Svými snímky vyjadřuji svou hlubokou úctu, vnitřní pokoru a  neskonalý obdiv k těmto krásným horám."

Poznání fotografa

"Nejosobitějších výsledků v umění lze dosáhnout, když se přestanou dodržovat zažitá pravidla. Je zapotřebí naslouchat pouze vlastní intuici. Umění je realizace vlastní touhy a představ, fotografování se pak stává závislostí, která dostává
tvůrce do ráje. Podstatou je naučit se fotograficky vnímat svět, mít dostatek intuice, emocí, odvahy a pokory. "

Fotografické aktivity:

  • Je členem Asociace profesionálních fotografů ČR.
  • Je členem Euroregionálního sdružení fotografů KONTAKT v Euroregionu NISA od roku 2000, podílel se na 20 zahraničních společných výstavách.
  • Až dosud 15 samostatných fotografických výstav (v letech 1998 - 2009).

Dosavadní fotografické úspěchy:

  • 2.5.2006 byl Miloš Kirchner přijat do ASOCIACE PROFESIONÁLNÍCH FOTOGRAFŮ ČR na základě schválení předložené sady 12 ks velkoplošných fotografií Jizerských hor.
  • 26.11.2006 udělila Evropská mezinárodní federace profesionálních fotografů (FEP) v Bruselu Miloši Kirchnerovi certifikát umělecké a profesionální kvality a prestižní titul QEP (Qualified European Photographer) za kolekci 12 ks velkoplošných fotografií Jizerských hor.

Vybrané fotogalerie

© 2016 Fotoklub Balvan   |   Odkazy