Po několika letech provozu jsme byli nuceni inovovat systém našeho webu. Nová verze je moderní, čitelná ve všech zařízeních a doufáme, že i přehledná a rychle vám poskytne základní představu o fungování našeho foto-klubu Balvan.

S novým designem přichází i nové logo. Novinky a aktuality můžete sledovat také na našem Facebooku.